Akademia kompetencji językowych i komputerowych

Fundacja Przedsiębiorczość zaprasza do udziału w Akademii kompetencji językowych i komputerowych.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają następujące wymagania formalne:

 • Uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa lubuskiego (w szczególności w powiatach: nowosolskim, żagańskim, strzelecko-drezdeneckim)
 • Posiadają wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (co najwyżej ukończyły szkołę średnią)
 • Są w wieku 25-64 lata
 • Są aktywne lub nieaktywne zawodowo ( jednak gotowe do podjęcia pracy) i nie prowadzą działalności gospodarczej
 • Pragną podnieść umiejętności z własnej inicjatywy
 • Posiadają wysoką kulturę osobistą

Pierwszeństwo będą miały:

 • Kobiety
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby w wieku 50-64 lata
 • Osoby z obszarów wiejskich
 • Osoby posiadające dochód niższy od średniej krajowej

KURS JĘZYKOWY

Oferujemy kurs języka:

 • Angielski
 • Niemiecki
 • Francuski

Możliwe poziomu zaawansowania

 • Od 0 do A1
 • Od A1 do A2 POCZĄTKUJĄCY
 • Od A2 do B1
 • Od B1 do B2
 • Od B2 do C1 ŚREDNIO ZAAWANSOWANY
 • Od C1 do C2 ZAWANSOWANY

Wsparcie obejmuje także podręczniki wraz z ćwiczeniami oraz egzaminy zewnętrzne (m.in. TELC, ETS, LCCI). Zarówno kursy, podręczniki, jak i egzaminy są nieodpłatne dla uczestników.

https://www.etutor.pl/help/advancement-levels STOPNIE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA W SKALI RADY EUROPY

KURS KOMPUTEROWY

 • Ogólny (pełne 5 obszarów DCF) zakończony egzaminem zewnętrznym , od 0 do pozycji podstawowej A – 80 h
 • Ukierunkowany na korzystanie z internetu zakończony egzaminem zewnętrznym ECDL ‘’ e-obywatel’’ od pozycji podstawowej (A) – 30 h
 • Ogólny zakończony egzaminem zewnętrznym ECDL’’ Podstawy pracy z komputerem’’ od 0 do poziomu średnio zaawansowanego A+B – 80h
 • Ukierunkowany na korzystanie z edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych zakończony egzaminem zewnętrznym ECDL od 0 do poziomu średnio zaawansowanego A+B- 40h
 • Ukierunkowany na grafikę komputerową zakończony egzaminem ECDL ‘’ Edycja obrazów” lub równoważnym zgodnym z DCF, od 0 do średnio zaawansowanego A+B -80 h
 • Projektodawca zaoferuje także inne kursy zgodne z ramami DCF, po których istnieje możliwość zdobycia certyfikatu (ECDL, ITPass,ECCC)