Badania mammograficzne

Informujemy, że panie urodzone w roku 1966, 1967, 1968 mogą wykonać bezpłatną mammografię. Termin badania – czerwiec 2018 r.     Miejsce – parking przy Urzędzie Gminy w Wymiarkach