Budujemy 35 przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem PROW

Zrobiony pierwszy ważny krok w realizacji naszego projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW. Podpisaliśmy z wykonawcą umowę na budowę 35 przydomowych oczyszczalni ścieków. Tyle rodzin skorzysta z unijnego dofinansowania. To dobra wiadomość na koniec tej kadencji, bo staraliśmy się o to 4 lata. Drugim krokiem będzie wyłonienie wykonawcy na kanalizację ul. Kościuszki. Kolejny przetarg ogłaszamy niebawem. Ja trzymam za to kciuki.

Wojciech Olszewski
Wójt Gminy Wymiarki