Cena wody w Gminie Wymiarki w roku 2016

Wójt Gminy Wymiarki informuje, że zatwierdzone Uchwałą Nr XVII/54/2015 Rady Gminy Wymiarki z dnia
30 listopada 2015 r. ceny za 1 m³ dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wynoszą:

  • woda przeznaczona do spożycia i na cele socjalno – bytowe
    4,00 zł brutto
  • woda przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi – 4,05 zł brutto
  • odprowadzanie ścieków – 6,57 zł brutto