Harmonogram wywozu nieczystości stałych w 2015 roku

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od 01 stycznia 2015 r.

Informujemy, że od 01 stycznia 2015 roku na terenie Gminy Wymiarki będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

Harmonogram zostanie dostarczony przez firmę odbierająca odpady komunalne Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. w Żarach do

dnia 31 grudnia 2014 r., będzie również dostępny na stronie internetowej www.wymiarki.pl w Aktualnościach i w zakładce „Gospodarka odpadami”.

W przypadku nie otrzymania harmonogramu, można go odebrać w Urzędzie Gminy Wymiarki.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ Wymiarki NA 2015 ROK
I.

Rodzaj odpadu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Odpady zmieszane

9,22

5,20

6,19

3,16,29

15,28

11,26

9,23

7,19

3,18

1,15,30

12,26

11,23

Odpady segregowane: papier i op. wielomateriałowe,

szkło, tworzywa sztuczne, metale

7

4

4

1

5

1

1

5

2

1

12

10

Odpady biodegradowalne i zielone

7

4

4

1

5,19

1,17

1,15

5,19

2,16

1,22

12

10

Odpady wielkogabarytowe

9,10

Odpady z PSZOK

8

5

20

16

17

13

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

Wymiarki
Witoszyn Górny
Przedsiębiorstwo komunalne „PEKOM” S.A.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ Wymiarki NA 2015 ROK
II.

Rodzaj odpadu

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Odpady zmieszane

9,23

6,20

6,20

3,17,30

15,29

12,26

10,24

7,20

4,18

2,16,30

13,27

11,24

Odpady segregowane: paier i op. wielomateriałowe,

szkło, tworzywa sztuczne, metale

8

5

5

2

6

2

2

6

3

2

13

11

Odpady biodegradowalne i zielone

8

5

5

2

6,20

2,18

2,16

6,20

3,17

2,23

13

11

Odpady wielkogabarytowe

11,12

Odpady z PSZOK

8

5

20

16

17

13

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

Witoszyn
Lubieszów
Lubartów
Silno Małe
Lutynka

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Jak prawidlowo segregowac odpady komunalne-2015