Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji do Spraw Referendum

Wójt Gminy Wymiarki zwołuje pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji do Spraw Referendum na dzień
17 sierpnia 2016 r. na godzinę 13.00, w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Wojciech Olszewski