Informacja o złożonych ofertach na  planowaną inwestycję „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

Informacja o złożonych w dniu 08.12.2017 r. ofertach na  planowaną inwestycję „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

w cenach brutto

    Dostawa i montaż małej architektury

w zł brutto

1 Aleksander Buzek, P.P-U.H BUZEK,              ul. Sportowa 12, 68-132 Przewóz  69 000,00
2 „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski,           ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk 52 644,00

 

Kosztorys inwestorski: 52 659,55 zł

Wójt

/-/ Wojciech Olszewski