Informacja ws. zapytania ofertowego

W związku z tym, że wpłynęła jedna oferta na zamówienie wykonywania czynności polegających na udzieleniu schronienia:

1. osobom bezdomnym, którym ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Wymiarki

2. potrzebującym pomocy – schronienia z wyjątkiem (nieletnich), których miejscem zameldowania jest gmina Wymiarki

postanowiono podpisać umowę świadczenia usług będących przedmiotem zapytania ofertowego ze Stowarzyszeniem Monar Schronisko dla osób bezdomnych Markot w Lutynce, 68-131 Wymiarki, Lutynka 19.

Informacja ws. zapytania ofertowego