Inwestycje realizowane w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Termomodernizacja Szkoły w Witoszynie

Zakup Przyczepy Asenizacyjnej

Zakup zbiornika wody 50000 litrów. Zamontowany na Stacji Uzdatniania Wody w Borowym.