Konsultacje projektu: „PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WYMIARKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 rok.”