Kwalifikacja wojskowa


23 marca 2018
r., od godziny 10⁰º, w Żaganiu, przy ul. Gimnazjalnej 13  (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych)  przeprowadzona  zostanie  kwalifikacja  wojskowa dla osób z terenu Gminy Wymiarki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
  3. posiadaną dokumentację medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  4. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
  5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Ewentualne pytania, wątpliwości należy kierować do inspektora ds. OC i ZK w Urzędzie Gminy Wymiarki osobiście w pokoju nr 2, telefonicznie  pod nr 68/360 40 45, elektronicznie: sekretarz@wymiarki.pl.

 

Wójt Gminy Wymiarki

Wojciech Olszewski