LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na LIII nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się 7 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Wymiarki (Sala Ślubów).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
  4. Zamknięcie obrad sesji.