ŁZG dyskutuje o publicznym transporcie zbiorowym

W środę, 2 grudnia, w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się VI Sesja Zgromadzenia Łużyckiego Związku Gmin, na której zdecydowano o przyjęciu Uchwały Budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Jednak podstawowym punktem obrad było omówienie stanowisk Starostw Powiatowych w Żaganiu i Żarach w sprawie opracowania Planu Transportowego Publicznego Transportu Zbiorowego. Dyskusja była gorąca i długa.

Starosta żarski Janusz Dudojć przedstawiał szeroko swoje wątpliwości dotyczące ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a także ewentualne koszty organizacji transportu przez powiaty. Przedstawiał również wnioski ze stanowiska lubuskich starostów podjętych podczas Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego. W podjętym stanowisku Konwent biorąc pod uwagę nikły stopień zaawansowania prac nad założeniami planów transportowych w województwie lubuskim wyraża także obawę co do tego w jaki sposób będzie funkcjonować transport publiczny w perspektywie roku 2017. Dotyczy to także sytuacji, w której znaczna część uprawnionych pasażerów zostanie pozbawiona ulg w transporcie lokalnym, gdyż ze względów finansowych jednostki samorządowe nie zorganizują przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Starosta żarski zasugerował, że powiat żarski oraz żagański, który dotychczas nie organizowały przewozów powiatowych, nie planują zostać organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Oba powiaty mogłyby natomiast stać się członkiem związku międzygminnego utworzonego na bazie ŁZG. To rozwiązanie jednak nie zostało przyjęte przez ŁZG jako dobre i realne do przeprowadzenia.