Mamy pieniądze na budowę Otwartej Strefy Aktywności

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło wyniki pierwszego naboru dot.yczącego otwartych stref aktywności. Wpłynęło 1416 wniosków, z czego pozytywnie zaopiniowano 792. W grupie pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazł się również projekt Gminy Wymiarki. Z puli ministerialnych środków przyznano nam pieniądze na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Witoszynie w wariancie rozszerzonym. Koszt przedsięwzięcia to ok. 100 tys. zł. Udało się nam pozyskać 50% dofinansowania, czyli blisko 50 tys. zł.

Czym są OSY? Takie place o charakterze wielopokoleniowym, czyli miejsca spotkań i aktywności całych rodzin: dzieci, rodziców, seniorów, składają się z zewnętrznych siłowni plenerowych, strefy gier, wypoczynku oraz zręcznościowych placów zabaw. Nasza OSA, wyglądać będzie tak, jak na załączonych planach.