Miejsca zagospodarowania odpadów

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wymiarki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalna Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. Marszów 50a, 68 – 200 Żary