Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców 2021 – zasady spisu metodą bezpośrednią w terenie .