Nowi Sołtysi i nowe Rady Sołeckie w sołectwach Gminy Wymiarki

W zeszłym tygodniu odbyły się zebrania sołeckie, podczas których wybrano sołtysów i rady sołeckie.

SOŁECTWO LUTYNKA:

Sołtysem został pan Piotr Pyziak. W skład Rady Sołeckiej weszli pan Franciszek Kołomyjski, pani Krystyna Rośleń, pani Wiktoria Czastek i pan Piotr Pyziak.

SOŁECTWO SILNO MAŁE:

Sołtysem został pan Tadeusz Rynnik. W skład Rady Sołeckiej weszli pan Bogdan Marcinkiewicz, pani Katarzyna Drąg, pani Kamila Pietrzak, pani Iwona Obrzut, pan Tadeusz Rynnik.

SOŁECTWO WITOSZYN GÓRNY:

Sołtysem został pan Zbigniew Żabiński. W skład Rady Sołeckiej weszli pani Teresa Borowczak, pani Danuta Malik, pan Henryk Zamkotowicz, pan Mieczysław Skobelski, pan Zbigniew Żabiński.

SOŁECTWO WITOSZYN DOLNY:

Sołtysem została pani Magdalena Korytko. W skład Rady Sołeckiej weszli pani Katarzyna Fernezy, pani Karolina Tkacz, pani Emilia Zielińska, pani Genowefa Zielińska, pani Magdalena Korytko.

SOŁECTWO WYMIARKI:

Sołtysem została pani Bożena Hanczaryk. W skład Rady Sołeckiej weszli pan Ryszard Migała, pan Jerzy Szczygieł, pan Piotr Kowalski, pani Agata Pytel, pani Bożena Hanczaryk.

SOŁECTWO LUBIESZÓW – WYBORY DOPIERO W 2021 ROKU

Sołtysem Lubieszowa jest pan Henryk Biórka. W skład Rady Sołeckiej weszli pani Monika Biórka, pan Dariusz Morusiewicz, pan Łukasz Ziejewski i pan Henryk Biórka.