Obwieszczenie o przyjęciu ,, Programu ochrony środowiska dla powiatu żagańskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025″

Uchwała II.10.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku