OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wymiarki z dnia 4 września 2019 r.