Ocena jakości wody przeznaczona do spożycia przez ludzi – Borowe