Ocena jakości wody przeznaczonej dla ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu stwierdził, że jakość wody pobranej z wodociągu w m. Borowe odpowiada wymaganiom Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena jakości wody przeznaczonej dla ludzi