Ogłoszenie o możliwości pozyskania drewna

Pobierz ogłoszenie: Wójt Gminy Wymiarki zawiadamia mieszkańców o możliwości pozyskania we własnym zakresie drewna z działek stanowiących własność Gminy.

 

Wójt Gminy Wymiarki zawiadamia mieszkańców, o możliwości pozyskania we własnym zakresie drewna z działek stanowiących własność Gminy.

Lokalizacja drzew:

  • Witoszyn ul. Świerczewskiego – 3 szt. olsza czarna, 1 szt. robinia akacjowa
  • Witoszyn ul. Kombatantów – 1 szt. olsza czarna, 3 szt. wierzba

Wnioski osób zainteresowanych wycięciem drzew przyjmowane będą w terminie do 6 maja 2016 r.

O wyborze nabywcy decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Cena pozyskanego drewna przez potencjalnego nabywcę zostanie ustalona  zgodnie z zarządzeniem nr 0050.15.2015 z 11 marca 2015 r.

Szczegółowe informacje dot. sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Wymiarki pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr 68 360 42 12.

 

Wyciąg z zarządzenia Wójta Gminy Wymiarki nr 0050.15.2015
OPAŁ (pozyskany na koszt potencjalnego nabywcy) – cena za 1 m3 netto

sortyment cena
iglaste 40,-
liściaste miękkie osika, wierzba, lipa, topola 35,-
liściaste pozostałe 60,-