Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest w 2019 roku

Wójt Gminy Wymiarki realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenie gminy Wymiarki” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków: od  02 stycznia 2019  r. do 31 stycznia 2019 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, ( I piętro, pokój nr 2).

Gmina Wymiarki zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚ i GW w  Zielonej Górze na realizację zadania usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wymiarki, w związku z czym niezbędne jest wcześniejsze określenie listy osób, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Realizacja wniosków będzie uzależniona od wielkości  przyznanych przez WFOSIGW w Zielonej Górze  środków finansowych na rzecz Gminy Wymiarki. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożą wniosek wraz załącznikami (wzór wniosku w załączeniu). Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Wymiarki. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wymiarki można uzyskać pod nr tel. 68 3605045 wew. 22

W załączeniu wzór wniosku raz z załącznikami:

Informacje o szkodliwości azbestu

1. Czym jest azbest

Azbest jest materiałem naturalnie występującym w przyrodzie. Pod względem chemicznym stanowi on sole krzemowe magnezu, sodu, wapnia i żelaza. Charakterystyczną cechą azbestu jest jego włóknista budowa, która decyduje o jego wyjątkowych cechach i właściwościach fizycznych i chemicznych. Stanowi on materiał bardzo odporny na działanie bardzo wysokich i bardzo niskich temperatur, działanie substancji chemicznych jak kwasy, zasad, silne rozpuszczalniki i wiele innych.

Wyroby z azbestu są przy tym giętkie i wytrzymałe. Po przeróbce z azbestu można było uzyskać materiały charakteryzujące się: dźwiękochłonnością, i niskim przewodnictwem ciepła. Ponadto azbest daje się łatwo formować oraz łączyć z innymi materiałami oraz pozwala na przędzenie włókien. Te właściwości zadecydowały o szerokim stosowaniu azbestu w przemyśle oraz w budownictwie.

W przyrodzie występuje kilka odmian azbestu różniących się składem chemicznym i rodzajem włókien. Największe znaczenie przemysłowe i gospodarcze miał tzw. Azbest biały tzw. Chryzolit — krzemian magnezu. Pozostałe dwa to krokidolit — azbest niebieski oraz amozyt — azbest brązowy.

Produkcja i stosowanie wyrobów zawierających azbest były prowadzone od roku 1950 do roku 1998, kiedy zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest zaprzestano jego produkcji i stosowania.

2. Gdzie można spotkać wyroby zawierające azbest.

Azbest może występować w tzw. wyrobach miękkich (bardziej szkodliwych ) oraz wyrobach twardych.
Wyroby miękkie to wyroby tekstylne z azbestu — np. koce gaśnicze, odzież ochronna, uszczelki do rur, materiały i wykładziny cierne.
Wyroby twarde to głównie wyroby budowlane jak płyty dachowe, płyty elewacyjne oraz rury wodociągowe.

3. Dlaczego azbest jest niebezpieczny.

Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i mają zdolność kumulowania w organizmie a szczególnie w płucach. Po kilku latach bardzo często występują poważne choroby azbestozależne np. pylicy azbestowej tzw. Azbestozy. Jednak najbardziej niebezpieczne jest potwierdzone i udowodnione medycznie silne rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacji włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstawania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo. Po wystąpieniu objawów choroba rozwija się bardzo szybko i praktycznie jest nieuleczalna.

Poniżej prezentujemy odnośniki do strony o tematyce azbestowej, dzięki którym można zdobyć jeszcze więcej informacji dotyczącej szkodliwości azbestu:

http://www.bezazbestu.eu/kontakt/


 Ogłoszenie. Azbest

W dniach od 26 marca do 30 kwietnia 2018 Firma Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią P.A.N. z Krakowa będzie wykonywała na terenie gminy inwentaryzację w terenie wraz z oceną stanu wyrobów zawierających azbest według „spisu z natury” wszystkich obiektów.

Mieszkańcy, którzy posiadają złożone płyty azbestowe na terenie posesji proszone są o zgłoszenie tego faktu przedstawicielowi firmy panu J. Żółtek. Pod numerem telefonu 607922862.