Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – wodociąg BOROWE