Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego BOROWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.