Pomyślności w 2016 roku!

Nowy Rok

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wymiarki!
Życzymy Wam szczęścia, zdrowia i pomyślności w ciągu najbiższych 366 dni.
Niech się dobrze dzieje!
Tradycyjnie – oby rok, który nadchodzi, był lepszy niż ten, który już jest za nami.

Wójt Gminy Wymiarki
Wojciech Olszewski 
wraz z praacownikami Urzędu Gminy Wymiarki