Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach informuje, że w dniu 19 września 2017r. w godzinach 1300 -1400  świetlicy w Witoszynie  Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli  „Serdeczna Pomoc” wydawać będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2017.

Wydawanie żywności odbywać się będzie na podstawie skierowania otrzymanego od Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach. Skierowanie można otrzymać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach w godzinach 7-15 od dnia 12 września 2017r.

Skierowanie obowiązuje na cały okres trwania Podprogramu 2017.

Z Programu mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i mające niski dochód. Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy żywnościowej wynoszą: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

 

Elżbieta Kulicz

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wymiarkach

Załącznik:

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2017/09/Zalacznik-nr-5-Skierowanie-1.docx