Prosimy o informację, gdzie jeszcze trzeba płukać sieć wodociągową

Wójt Gminy Wymiarki zwraca się do mieszkańców Gminy o zgłaszanie przypadków występujących na ich nieruchomościach zanieczyszczeń pobieranej wody z sieci wodociągowej. informację prtosimy zgłaszać pod nr tel. 68 360 4045 w. 22