,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie”

Operacja typu ,,Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie” umowa zawarta 25 lipca 2017 r.

wartość dofinansowania 67.796,00 zł

mająca na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców poprzez udostępnienie świetlicy o podwyższonym standardzie, obiektu ogólnodostępnego i niekomercyjnego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19  Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

zalacznik_projekt