Sanepid informuje, że jakość wody w Gminie Wymiarki odpowiada wymaganiom Ministra Zdrowia.

WODOCIĄG BOROWE

WODOCIĄG SZCZEPANÓW