Przetarg na remont ogrodzenia cmentarza


Aktualizacja 17.10.2016

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający – Gmina Wymiarki unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na „Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Witoszynie” z powodu ceny oferty przewyższającej kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie.

Dokumenty do pobrania:

Informacja z otwarcia kopert

Unieważnienie

W związku z unieważnieniem przetargu z dnia 2016-09-30, Gmina Wymiarki ogłasza nowy przetarg. Szczegóły zamówienia poniżej i na stronie BIP.


Gmina Wymiarki ogłosiła przetarg na remont ogrodzenia na cmentarzu Komunalnym w Witoszynie.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy do składania ofert – 17.10.2016

Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Demontaż 4 furtek i 3 bram stalowych, rozbiórka 2 słupów z cegły wraz z fundamentem, rozbiórka roki z cegły klinkierowej do powtórnego wykorzystania, demontaż ogrodzenia z siatki, wykonanie 6 słupów przybramowych i 3 przyfurtkowych, zamontowanie bram szer. 3,0 m.wys. 1,8 m i furtek szer. 1,0 m.wys. 1,8 m.

Ogrodzenie – strona frontowa przęseł stalowych wraz z cokołem betonowym o głębokości 80 cm z cegły klinkierowej pełnej o wys. 25 cm, przęsła stalowe o szer. 2,5 m i wys. 1,2 m zamontowanie na słupkach stalowych o wym. 60×60 mm, – strona tylna i boczne ogrodz. panelowe wys. 1,6 m ze słupkami 60×60 mm betonowane na gł. 60 cm, cokół ogrodz. podmurówka w gruncie na głęb. 5 cm.

2 boksy śmietnikowe 3400x1700x1500 mm, beton gr. 20 cm, 2 murki z cegły klinkierowej.

Uzupełnienie tynków na murze, malowanie, zamontowanie napisu liter mosiężnych o wys 14 cm. zamontowanie 3 tablic ogłoszeniowych z blachy nierdzewnej o wym 100×60 cm.

Termin składania ofert / wniosków: 2016-11-02, godz. 9.45

Zmiany do SIWZ 19.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

cmentarz