Rada Gminy Wymiarki

Skład osobowy Rady Gminy Wymiarki
 • Izabela Mierzwa – Przewodnicząca Rady Gminy
 • Zbigniew Noskowicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 • Anna Janus-Szymańska – Radna
 • Izabela Kafarowska – Radna
 • Jadwiga Klejszta – Radna
 • Henryk Kinal – radny
 • Edward Kowalów – Radny
 • Anna Kozłowska – Radna
 • Marta Maj – Radna
 • Magdalena Morusiewicz – Radna
 • Niezgócki Jerzy – Radny
 • Piotr Nowak – Radny
 • Seremak Marian – Radny
 • Barbara Szkodzińska  – Radna
 • Grażyna Wakuluk – Radna

Siedziba:
Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45, 68 360 40 62

e-mail: sekretariat@wymiarki.pl