Rada Gminy

Izabela Mierzwa  – Przewodnicząca
Zbigniew Noskowicz – Wiceprzewodniczący
Anna Janus-Szymańska- radna
Izabela Kafarowska – radna
Jadwiga Klejszta – radna
Edward Kowalów – radny
Henryk Kinal – radny
Anna Kozłowska  – radna
Marta Maj – radna
Magdalena Morusiewicz – radna
Jerzy Niezgócki- radny
Piotr Nowak – radny
Marian Seremak- radny
Barbara Szkodzińska – radna
Grażyna Wakuluk – radna

Siedziba:
Urząd Gminy Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 45, 68 360 40 62

e-mail: sekretariat@wymiarki.pl