Radosnych, zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy

Wielkanoc 2016

Radosnych, zdrowych i pogodnych
świąt Wielkiej Nocy
dobrych dni spędzonych w gronie bliskich.
Niech wiara, nadzieja i miłość,
jakie przynosi ten niezwykły czas,
towarzyszą nam przez kolejny rok.

Wójt Gminy Wymiarki
Rada Gminy Wymiarki
Pracownicy Urzędu Gminy Wymiarki