Referendum w sprawie odwołania wójta gminy Wymiarki nieważne

Z powodu zbyt niskiej frekwencji nieważne okazało się niedzielne referendum w sprawie. odwołania wójta lubuskiej gminy Wymiarki Wojciecha Olszewskiego.

Do udziału w referendum uprawnionych było 1893 mieszkańców gminy. W głosowaniu wzięły udział 334 osoby, co daje frekwencję na poziomie 17,64 proc. Oddano 325 głosów ważnych, z których 313 na „tak”, czyli za odwołaniem wójta.

Żeby referendum było ważne musiało do urn pójść 636 wyborców z gminy Wymiarki. A zatem w tej sytuacji referendum jest nieważne ponieważ wzięło w nim udział mniej niż trzy piąte biorących udział w wyborze odwoływanego organu, a zatem wójt gminy Wymiarki nie został odwołany.

Do referendum doprowadziła grupa inicjatywna, który wysuwała wobec Olszewskiego szereg oskarżeń. Jej członkowie we wniosku o przeprowadzenie referendum zarzucali wójtowi m.in. nierzetelne prowadzenie polityki finansowej gminy, ukrywanie informacji przed radnymi i mieszkańcami czy niegospodarność.

– Trudno mi dzisiaj odnieść się do tego inaczej jak określeniem, że czteromiesięczna hucpa urządzona przez kilka osób skończyła się z właściwą oceną ze strony mieszkańców, którzy po prostu rozważyli istotę przedstawionych argumentów i nie uwierzyli tym kłamstwom, które były przez te cztery miesiące wypowiadane. Wynik oczywiście mnie w pewien sposób cieszy, bo uważam, że zwyciężył ludzki rozsądek – mówi wójt Wojciech Olszewski.

Było to drugie referendum w sprawie odwołania wójta, jakie odbyło się w tej gminie w ostatnim czasie.

W styczniu 2014 roku referendum było skuteczne. Wówczas mieszkańcy odwołali ze stanowiska Anitę Staszkowian. Na pełniącego obowiązki wójta został wyznaczony Wojciech Olszewski. Z uwagi na fakt, że referendum odbyło się w roku wyborczym rada gminy mogła i podjęła uchwałę o odstąpieniu od przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta. W listopadowych wyborach samorządowych Olszewski został wybrany na wójta Wymiarek.

informacja Polskiej Agencji Prasowej