Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ,, Od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzeniu Klubu Seniora i klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”