Sołtysi

Sołectwa Gminy Wymiarki

Sołectwo

Imię i nazwisko sołtysa

adres zamieszkania

numer
telefonu

Silno Małe

Tadeusz Rynnik

Silno Małe 18
68 – 131 Wymiarki

667 116 683

Witoszyn Górny

Zbigniew Żabiński

Witoszyn Górny
68 – 131 Wymiarki

604 384 252

Wymiarki

Bożena Hanczaryk

68 -131 Wymiarki

oś. Leśników

68 360 42 13

 

Witoszyn Dolny

Magdalena Korytko

Witoszyn
ul. Żołnierzy

II Armii WP 43
68 – 131 Wymiarki

68  360 47 85

Lutynka

Piotr Pyziak

Lutynka 33
68 – 131 Wymiarki

519 193 906

 Lubieszów

Kamila Biórka

Lubieszów 18
68 – 131 Wymiarki

781 779 267