Spotkania w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Jest szansa na pozyskanie unijnych środków w ramach PROW na rozwiązanie problemów z gospodarką wodno-ściekową. Jednym z elementów naszego przyszłego projektu jest program budowy przydomowych oczyszczalni w Gminie Wymiarki, który ułatwić ma mieszkańcom naszej gminy podjęcie działań w ramach przedsięwzięcia i uzyskanie dofinansowania.
 

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy na dwa spotkania, na których przedstawiona zostanie propozycja rozwiązań. Oczekujemy deklaracji ze strony osób, które chciałyby skorzystać z tego rozwiązania.

Szczegóły zostaną przedstawione na spotkaniach w świetlicach w Lutynce i w Witoszynie we wtorek 24.05.2016 r.

 
Spotkanie w Lutynce rozpocznie się o godzinie 16:00. Zapraszamy na nie mieszkańców Lutynki, Wymiarek, Silna Małego i Lubartowa.
 
Spotkanie w Witoszynie rozpocznie się o godzinie 17:30. Zapraszamy na nie mieszkańców Wymiarek, Witoszyna, Witoszyna Górnego i Lubieszowa.
 
Wójt Gminy Wymiarki
Wojciech Olszewski


Beznazwy-1