Spotkanie dotyczące omówienia problemów społecznych w Gminie Wymiarki

Wójt Gminy Wymiarki

Ośrodek Pomocy Społecznej Wymiarki

zapraszają na

spotkanie dotyczące omówienia problemów społecznych w Gminie Wymiarki

czwartek 15 lutego 2018 r. o godz. 16.00
w GOKiB w Wymiarkach

Spotkanie ma na celu zebranie informacji dotyczących codziennych problemów mieszkańców naszej gminy. W wyniku tych konsultacji opracowana będzie Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Wymiarki.

Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców gminy, radnych, sołtysów do rozmowy i podzielenia się opiniami.