Spotkanie informacyjne !! Od bierności do aktywności w życiu społecznym Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” Serdecznie zapraszamy !!