Sprawę odwiertów zbada Prokuratura Rejonowa w Żaganiu

Do urzędu gminy wpłynęło zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Żaganiu o wszczęciu śledztwa w sprawie nieprawidłowości jakie miały miejsce przy realizacji odwiertów przy poszukiwaniach wody na terenie Gminy Wymiarki.
zawiadomienieprokuratura