„Świadczenie usług w zakresie żywienia” – wynik

„Świadczenie usług w zakresie żywienia” – wynik

W wyniku „Zapytania cenowego” na świadczenie usług w zakresie żywienia, przygotowanie posiłków w pomieszczeniach kuchni mieszczącej się na terenie Szkoły Podstawowej w Wymiarkach dla oddziałów przedszkolnych oraz szkolnych w Zespole Szkół w Witoszynie otrzymano 4 oferty:

  1. Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Lutol Mokry48, 66-320 Trzciel
  2. Katering „Halinka” Elżbieta Sieniuć, Jana Pawła II 5, 67-320 Małomice
  3. Katering „Halinka” Elżbieta Sieniuć – dostarczanie posiłków, Jana Pawła II 5, 67-320 Małomice
  4. Zakład Gastronomiczno-Usługowy „OSTOJA” Sławomir Zieliński, Głogowska 1, 67-300 Szprotawa

Na podstawie zastosowanych kryteriów oceny oferty otrzymały punktację:

Nr
oferty
Cena posiłku
max 30 pkt.
Koszty
pozostałe
max 30 pkt.
Klauzula
społeczna
max 30 pkt.
Atrakcyjność
posiłku
max 5 pkt.
Pobieranie
odpłatności
za wyżyw.
max 5 pkt.
Ogółem
100 pkt.
1 22,5 21,6 30,0 5,0 5,0 84,1
2 20,0 30,0 0 0 0 50,0
3 30,0 11,30 0 0 0 41,5
4 20,00 21,6 30,0 5,0 5,0 81,6

 

W wyniku otrzymanych punktacji na „Świadczenie usług w zakresie żywienia” wybrano ofertę firmy: Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA, Lutol Mokry48, 66-320 Trzciel, z którą zostanie zawarta umowa na okres od 2 września 2016 do 31.12.2017 r.

W okresie trwania umowy jeden posiłek dwudaniowy będzie kosztował 4,00 zł., natomiast koszt pozostały za 1 posiłek to 2,50 zł.

Wójt

/-/ Wojciech Olszewski