Strona główna » Informacje dla Rolników

Dział "Informacje dla Rolników"

Informacje ws. sporządzenia „Planu bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa”

20211025120559Pobierz 1.Plan bezpieczeństwa-biologicznego-gospodarstwa-DO 300 sztuk-średniorocznie-RWK2021-605Pobierz 3.Wytyczne-praktyczne-wdrożenie-zasad-spełniania-wymagań-bioasekuracji-RWK2021-605Pobierz 4. Informacja RWK 2021_605Pobierz