Strona główna » zamówienia publiczne

Dział "zamówienia publiczne"

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach w związku z realizacja projektu pn. ,,Od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wynajem samochodu osobowego lub busa wraz z kierowcą do przewozu uczestników projektów z uwzględnieniem konieczności dowozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim.

PS.242.2.12.2019 zapytanie ofertowe dowóz do KSPobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy PS.242.2.12.2019Pobierz załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY...

Kierownik OPS w Wymiarkach w związku z realizacją projektu pn,, Od bierności do aktywności w życiu społecznym…-utworzenie Klubu seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki ” zaprasza do złożenia ofert cenowych na wynajem autobusu wraz z kierowcą do przewozu uczestników projektu do kina, na basen oraz teatru (na łącznie 28 wyjazdów) z powrotem do Wymiarek . Kontakt pod nr.tel. 512 427 836, 68 360 43 84, e-mail e.kulicz@wymiarki.pl

PS.242.2.11Pobierz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy PS.242.2.11Pobierz załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU autokarPobierz...

W związku z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności w życiu społecznym- Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi Społeczne Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach poszukuje osoby do prowadzenia zajęć z zakresu psychologii oraz socjoterapii. Więcej informacji w załącznikach.

Zapytanie ofertowe PS.242.2.9.2019Pobierz Zapytanie ofertowe PS.242.2.10.2019Pobierz