Uchwała Nr 2/2018 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w Witoszynie z dnia 9 października 2018r.

Uchwała nr 2 OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 2 w Witoszynie.