Uczniowie z Witoszyna i Przewozu rywalizowali w konkursie wiedzy z zakresu obrony cywilnej

III edycja konkursu wiedzy i umiejętności z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego za nami…

W dniach 17 i 18 września uczniowie klas trzecich gimnazjum Zespołów Szkół w Witoszynie i Przewozie uczestniczyli w trzeciej edycji międzygminnego konkursu wiedzy i umiejętności z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zgodnie z nową formułą konkursu, uczestnicy oprócz testu teoretycznego musieli się wykazać umiejętnościami strzeleckimi, sportowymi, posługiwania się mapą oraz wiedzą z przedmiotów ścisłych.

Klasyfikacja końcowa:

Dziewczęta:

  1. Gabriela Ślecka – 193,4 pkt. (ZS Witoszyn)
  2. Wiktoria Skwarek – 168 pkt. (ZS Przewóz)
  3. Dominika Janczak – 160,6 pkt. (ZS Przewóz)
  4. Wiktoria Nowak – 154,4 pkt. (ZS Przewóz)
  5. Kinga Staszowian – 151 pkt. (ZS Witoszyn)

Chłopcy:

  1. Patryk Siemaszko – 206.6 pkt. (ZS Witoszyn)
  2. Konrad Wojciechowski – 187,8 pkt. (ZS Witoszyn)
  3. Jakub Biela – 177,4 pkt. (ZS Witoszyn)
  4. Krzysztof Sieradzki – 167 pkt. (ZS Przewóz)
  5. Norbert Żak – 167 pkt. (ZS Przewóz)

Najlepszym strzelcem wśród dziewcząt okazała się Wiktoria Nowak (ZS Przewóz) z 37 punktami. Rywalizację chłopców wygrał Patryk Siemaszko uzyskując 41 pkt. (ZS Witoszyn). Poziom zaprezentowanych umiejętności oraz wiedzy przez uczestników należy uznać za dobry. Gratulujemy wyników.

Organizatorami konkursu byli Urzędy Gmin: Wymiarki i Przewóz przy współpracy Zespołów Szkół w Witoszynie i Przewozie. Fundatorami nagród, upominków oraz poczęstunku dla uczestników zostały ufundowane przez gminy: Wymiarki i Przewóz, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wymiarkach oraz sponsorów. Pogadanki nt. „dopalaczy” dla uczniów szkół przeprowadziły pracownice Promocji Zdrowia Oświaty Zdrowotnej Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Żaganiu i Żarach.  Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu konkursu kierujemy do nauczycieli zespołów szkół, pracowników urzędów gmin. Liczymy na owocną współpracę przy organizowaniu IV edycji. Do zobaczenia w przyszłym roku!