Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół

Dyrektor: Dorota Maszkowska
Wicedyrektor: Agnieszka Kołacz

ul. Szkolna 1
68-131 Wymiarki
tel 683604655

W skład Zespołu Szkół w Witoszynie wchodzą:

Szkoła Podstawowa w Wymiarkach
ul. Strzelecka 1
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 40 28

Publiczne Gimnazjum w Witoszynie
ul. Szkolna 1
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 46 55
www.zswit.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki

Dyrektor: Jarosław Dulęba

ul. Ks. Witolda 7, 68-131 Wymiarki
tel./fax 068 360 41 77
e-mail: info@gokib.pl
www.gokib.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik: Elżbieta Kulicz

ul. Strzelecka 1
68-131 Wymiarki
tel. 68 360 43 84

e-mail: ops@wymiarki.pl