UWAGA! Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2016 r.

smieci

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ Wymiarki NA 2016 ROK
I.
Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady zmieszane  7,21 5,18 3,18 14,29 12,27 10,23 7,22 4,19 15,29 14,27 10,25 8,22
Odpady segregowane:
papier i op. wielomateriałowe,
4 1 1 4 2 2, 4 1 1 3 17 15
szkło, tworzywa sztuczne,
metale
Odpady biodegradowalne
i zielone
4 1 1 4 2,18 2,16 4,20 1,18 1,21 3,19 17 15
Odpady wielkogabarytowe 3
Odpady z PSZOK 5 19 16
 
NAZWA MIEJSCOWOŚCI
Wymiarki
Witoszyn Górny
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ Wymiarki NA 2016 ROK
II.
Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Odpady zmieszane  7,22 5,19 4,18 15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 16,30 14,28 10,25 9,23
Odpady segregowane:
papier i op. wielomateriałowe,
5 2 2 5 4 3, 5 2 2 4 18 16
szkło, tworzywa sztuczne, metale
Odpady biodegradowalne
i zielone
5 2 2 5 4,19 3,17 5,21 2,19 2,22 4,20 18 16
Odpady wielkogabarytowe 4
Odpady z PSZOK 5 19 16
NAZWA MIEJSCOWOŚCI
Witoszyn
Lubieszów
Lubartów
Silno Małe
Lutynka

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIEJSKIEJ Wymiarki NA 2016 ROK

Jak prawidlowo segregowac odpady komunalne