Wójt Gminy Wymiarki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w obrębie Silno Małe