Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r. zarządził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, dzień wyborów wyznaczył na niedzielę 25 października 2015 r.

Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki